Wat is nieuw versie 1.2628.3.1

schadeafhandeling

Hier onder vind je een overzicht van de nieuwe functionaliteiten vanaf versie 1.2628.3.1. Voor gedetailleerde omschrijving van de topics verwijzen we je door naar onze handleiding die je in het pakket onder de F1 knop kunt vinden. Deze versie is op 19-6-2023 gelanceerd.

Klik hier als je naar de punten wilt die in deze Upgrade ingebouwd zijn.

<<laatst aangepast  23-6-2023 N. Hartendorf>>

Eerdere Upgrades kun je hier terugvinden:

Updates bij deze versie:

We streven ernaar om drie keer per jaar een nieuwe Upgrade uit te brengen. Naast deze Upgrade lanceren we wekelijks een Update met daarin bugfixes, optimalisaties en nieuwe functionaliteiten. In het overzicht hier onder vind je alle Updates die bij deze Upgrade horen:

INHOUD UPGRADE

In onderstaand overzicht vind je alle nieuwe functionaliteiten in de eerste versie van de Upgrade. We hebben ze per categorie voor je gerangschikt.

Relaties:

relaties

* Bij het wijzigen van een subagent of adviseur op de relatiekaart komt er voortaan een vraag of je de wijziging ook wilt doorvoeren in de producten van de relatie. Hierdoor hoef je dit niet langer zelf te doen.

* Tabblad “Kerncijfers” op de zakelijke relatiekaart is uitgebreid met het aantal medewerkers en de bruto winst:

Kerncijfers relatiekaart

* Tijdens het aanleggen van een relatie kun je nu ook gegevens opzoeken van een andere relatie als je bijvoorbeeld een telefoontje tussendoor krijgt. De wizard voor het aanmaken van een nieuwe relatie blokkeert niet langer je scherm.

*Op de zakelijke relatiekaart zijn er 2 velden uitgebreid: SBI code en Nevenactiviteit. Bij beide velden heb je een ruime keuze aan opties die gekozen kunnen worden:

SBI code en nevenactiviteit

*Bij het ontkoppelen van een relatie uit het dossier van een andere relatie wordt er ook gecontroleerd of de ontkoppelde relatie ook producten heeft in dat dossier. Je kunt dan in 1 keer zowel de relatie loskoppelen als de producten meenemen naar het nieuwe dossier. Lees hier hoe dit werkt.

* Op dossier niveau kun je nu wisselen tussen alleen de producten die direct aan het dossier gekoppeld zijn en de producten die aan de gekoppelde relaties van het dossier hangen (maar niet aan het dossier gekoppeld zijn). Je doet dit door middel van de onderste knop met de 2 poppetjes erbij:

dossier gekoppelde producten

*Als er bij de relatie meerdere telefoonnummers ingevuld staan en je wordt gebeld zal er vanaf nu de vraag gesteld worden welke relatie er geopend moet worden,

Polissen:

polissen

* De “CYBER” dekking wordt aangepast zodat hij juist komt te staan conform SIVI. Je kunt nu dus ook cyber dekkingen invoeren op je inboedel polissen.

* Bij de dekking “arbeidsongeschiktheid” op een levenpolis is nu ook de mogelijkheid voor het toevoegen van een beroepsklasse toegevoegd in het scherm in Assu® dat je krijgt als je de dekking arbeidsongeschiktheid invoert.

dekking arbeidsongeschiktheid

* Bij de dekkingen is het nu ook mogelijk om een arbodienstverlener toe te voegen. Je doet dit via de dekking voor reintegratie.

 

*Als je een polis invoert voor een bromfietsverzekering krijg je bij het dekkingen scherm de mogelijkheid om te kiezen tussen bromfiets of rijwiel als je bij de verdeling het object gaat invullen. Voorheen had je hier alleen de mogelijkheid om de bromfiets te selecteren.

Schades:

schades

* Je kunt nu ook zoeken op het schadenummer van de tegenpartij. Dit vergemakkelijkt het zoeken van bepaalde stukken.

* Je kunt bij een schade nu aangeven dat het gaat om een “Directe Schadeafhandeling”. Dit doe je bij een WA en WA beperkt casco verzekering als bij een schademelding blijkt dat de tegenpartij duidelijk schuldig is. Je doet dit via het veldje “Behandelprocedure” op de schadekaart. De verschillende behandelprocedures kun je via de stamtabellen voor schades inrichten.

*Ook op de schadekaart kun je nu een waarschuwingstekst kwijt. Je doet dit in het lint van de kaart.

* Om goede schade- en polissen Workflows te kunnen maken kun je op de maatschappijkaart nu ook een zakelijk e-mailadres van het type “schade” toevoegen.

Een scenario waarbij je deze optie kunt gebruiken is bijvoorbeeld dat je op de maatschappijkaart een apart e-mailadres aanlegt van de schade behandeling afdeling met als e-mailtype “schade”.  Deze afwijkende e-mailtypes kun je aanleggen via je stamtabellen (stamtabellen-CRM-e-mailtypes). Je kunt dan in je schade behandeling workflow aangeven dat een e-mail naar het e-mailadres van het type “schade” verzonden moet worden bij die maatschappij (in plaats van naar het standaard primaire e-mailadres van die maatschappij).

*Als je gebruik maakt van Appviseurs dan kunnen jouw klanten via de app of web zelf schades indienen. Deze schades komen via de klantmutaties binnen in Assu®.
Via de klantmutaties is het vanaf versie 1.2628 ook mogelijk om een ingediende schade toe te voegen aan een reeds bestaande schade in Assu®.
schades Appviseurs samenvoegen in Assu

Hypotheken:

hypotheken

*Ook op de hypotheekkaart kun je nu een waarschuwingstekst kwijt. Je doet dit in het lint van de kaart.

Abonnementen:

abonnementen

*Ook op de abonnementenkaart kun je nu een waarschuwingstekst kwijt. Je doet dit in het lint van de kaart.

Algemeen:

algemeen

* Als je bij de taken een taak wilt toevoegen dan werden er voorheen in de lijst met namen van medewerkers ook de namen van cockpit gebruikers getoond. Dit werd onoverzichtelijk dus deze worden niet langer getoond.

*Het is nu mogelijk om een document te ontkoppelen van een taak/notitie:

document ontkoppelen bij taak of notitie

* Vanuit een notitie een taak aan hebt gemaakt kun je vanaf nu in die taak 1 druk op de knop naar de bijbehorende notitie. Er is namelijk een knopje “notitie” gekomen op taken die ook een notitie bevatten.

* Bij taken, waarschuwingen, opmerkingen , notificaties en de schade omschrijving (tabblad onderaan je schade scherm) hebben we nu een spellingscontrole ingebouwd waardoor je een goede controle op schrijffouten hebt.

spellingscontrole

* Als je bezig bent met het bewerken van een rapportage dan kon je voorheen niks meer opzoeken in andere schermen van Assu® omdat de rapportage in de weg bleef staan. Dit is nu niet langer het geval.

* Je kunt nu op ieder product een waarschuwingstekst kwijt. Je doet dit door in het lint van de relatie- of productkaart op de knop “Waarschuwingstekst” te klikken. Je krijgt deze tekst dan in beeld als je het product opent.

* Als je gebruik maakt van de e-mail editor in Assu® (de E-mail knop in het lint van de relatie- of productkaart) heb je nu bij uitgestelde mails de mogelijkheid om aan te geven hoe deze opgeslagen dient te worden in het dossier.

uitgesteld bezorging email

* In het zoekscherm waar je je maatschappijen kunt bekijken (Algemeen-Zoek maatschappij) er een extra kolom bijgekomen voor het RC nummer van de maatschappij.

* Het is weer mogelijk om een reset gebruiker in te stellen. Het account dat gebruikt gaat worden moet een geldig e-mailadres zijn wat ook e-mails kan ontvangen (ivm wachtwoord opvragen etc.). En bij het sluiten van het gebruikers scherm als de reset gebruiker is gebruikt moeten ALLE internetbrowser schermen gesloten zijn. 

* Bij het verlengen van het bedrijfscertificaat via de wizard in Assu® is nu ook de ABC tool van Solera geintegreerd. Je hebt nu twee keuzes in de wizard voor het bedrijfscertificaat:

 • via Assu® je ABC bestand ophalen
 • je ABC bestand dat je zelf via de ABC tool van Solera hebt opgehaald importeren

* Als je tegels van een relatie- of productkaart minimaliseert dan viel voorheen een aantal van je belangrijke knoppen weg waardoor je een aantal functionaliteiten niet kon benaderen. We hebben nu de belangrijkste knoppen bovenaan gezet op de volgende volgorde:

 1. Toevoegen
 2. Wijzigen
 3. Verwijderen
 4. Exporteren naar Excel
 5. Afgewerkt
 6. Taak afwerken
 7. Volledig dossier
 8. Lijst in los scherm tonen

Laatste bugfixes van 1.2627.3.16

 • Indien er factuurbijlages afgedrukt werden, (niet mee verzonden per e-mail) werden deze niet gemarkeerd als “reeds verzonden”. Hierdoor was het mogelijk dat deze vaker mee afgedrukt werden. 
 • Bij facturen die betaald worden via Ideal werd de betaaldatum niet gevuld. 
 • Bij het handmatig invoeren van een bankafschrift kon je geen bankafschriften invoeren als het eindsaldo lager was dan het beginsaldo van het afschrift. (boekhoudkoppeling).
 • Het kan soms voorkomen dat op Terminal servers het updateproces van de Assu Client niet start als er al andere mensen bezig zijn met updaten. Indien een andere gebruiker al aan het updaten is komt er nu een melding dat er iemand anders bezig is en dat je het over een paar minuten nog eens moet proberen. Het kon namelijk gebeuren dat het updateproces niet verder ging ook al was de andere gebruiker al klaar. 
 

Financieel:

* Als je een mail hebt inzake een factuur en er zit een PDF als bijlage bij dan komt er voortaan het woord “factuur” voor het factuurnummer te staan zodat de bijlage als zodanig herkend kan worden.

* Als je gebruik maakt van de journaalposten module en je hebt een factuur die al naar de maatschappij gegaan is (dit geldt voor aanmaningen en herinneringen), maar alsnog door de klant betaald wordt, dan zal deze factuur voortaan in het rood getoond worden als je een factuur wilt selecteren tijdens het aanmaken van een nieuwe journaalpost.journaalposten factuur naar mij

* Als je bij een bancair product of een financiering gaat zoeken door middel van de veldkiezer dan kun je nu ook de adviseur kiezen.

* Bij het crediteren van een factuur heb je nu ook de mogelijkheid om de RC datum te wijzigen/kiezen

* Op de financieringskaart zijn er knoppen toegevoegd achter het veld “Servicebureau” zodat je snel de kaart van het betreffende servicebureau kunt openen, het servicebureau kunt verwijderen, een nieuw servicebureau aanleggen of naar het extranet van het servicebureau kunt gaan.

* Bij het crediteren van een factuur op een pakketpolis kun je nu ook de RC datum van de factuur wijzigen. Dat was voorheen niet mogelijk:

pakketpolis factuur crediteren

Ketenintegratie:

ketenintegratie

* Bij het verwerken van ADN berichten worden voortaan ook de kentekens getoond. Hierdoor is het makkelijker om een polis (nieuw contract) te koppelen omdat je niet langer terug hoeft te gaan naar het dossier om op het voorlopige polisnummer het kenteken te zoeken.

* Er volgt voortaan een waarschuwing als de datum van ontvangst van een mutatiebericht NA de datum van ontvangst van het prolongatiebericht is. Dit om te voorkomen dat de gegevens van de objectmutatie overschreven worden.

ADN bericht verwerking datum melding

* De extra dekking Cyber op de inboedelpolis wordt nu ook goed verwerkt in de ADN berichten.

* In de output lijsten van de preverwerking wordt nu ook de subagent meegenomen

* Je kunt nu automatisch digitale documenten voor zowel particuliere als zakelijke relaties laten verwerken. Voorheen was er geen onderscheid tussen particulier en zakelijk. Je kunt dit instellen via de Aplaza instellingen in het witte boekje van Assu®. Lees alles over de mogelijkheden van de Aplaza instellingen in de Assu® handleiding.

berichten verwerken instellingen particulier en zakelijk

Sjablonen en Rapportages:

* De datum notatie in de sjablonen zal voortaan voluit uitgeschreven worden. Bijvoorbeeld: 12 december 2023.

*In een sjabloon is het veld <<SBICode>> (een komma gescheiden tekst van de SBI codes) en het veld <<Nevenactiviteit>> (een komma gescheiden tekst van de nevenactiviteiten) beschikbaar. Hiermee kun je in je mailingen per brief of e-mail ook deze beide velden van de relatiekaart ophalen.

*In een rapport kan van het object tbRechtspersoon de velden SbiCodeOmschrijving en NevenactiviteitOmschrijving beschikbaar. Deze wordt gevuld met een komma gescheiden tekst van de SBI Codes die op de rechtspersoonkaart ingevuld kunnen worden. 

Workflows/automatische handelingen:

workflow icoon vierkant

* Als je gebruik maakt van Workflows dan zag je bij eerdere versies altijd het gekoppelde ID van de klant staan. We hebben er nu voor gezorgd dat je de naam van de regelmatige bestuurder ziet staan omdat dat een stuk duidelijker is dan alleen een nummer.

* In een Workflow kun je nu ook een voorwaarde inregelen dat een klant een e-mailadres moet hebben omdat je anders het probleem hebt dat een Workflow in 1 keer afgebroken wordt omdat hij geen e-mailadres kan vinden. 

Je kunt via de Stamtabellen-CRM ook meerdere e-mailtypes aanmaken. denk hierbij bijvoorbeeld aan: privé-, zakelijk-, of factuur e-mailadres. Deze e-mailtypes kun je uiteraard ook selecteren op de relatiekaart onder tabblad “Algemeen” waar je je e-mailadressen van de relatie kwijt kunt.

emailadres types in de stamtabellen CRM en workflows

* Vanuit een hypotheek Workflow is er nu de mogelijkheid voor een export naar een extern pakket (bijvoorbeeld Adviesbox).

*Als je een polis in de werklijst hebt staan met daarop meerdere werklijst items dan zal het systeem voortaan automatisch vragen om de overige werklijst items ook direct te verwerken.

Werklijst polis met meerdere items

*Bij de automatische handelingen is een trigger toegevoegd voor het muteren van het veld “Wijzigingsreden” op de relatiekaart. Bij de triggers van het type “Relatie” is het mogelijk om een specifieke wijzigingsreden aan te geven.  Lees hier alles over tijdgebonden servertaken en triggers.

Prolongeren:

Geen nieuwe functionaliteiten in deze Upgrade.

Selecties:

selecties

* Je kunt nu ook selecties draaien op abonnementen

AssuMailbox:

AssuMailbox

* Het scherm van de AssuMailbox is aanpasbaar in breedte. De instellingen bleven echter niet bewaard. In deze Upgrade houdt Assu® de instellingen vast zodat de AssuMailbox schermen altijd op jouw formaat openen.

* In de AssuMailbox kun je nu ook een geadresseerde kiezen.

*Regelmatig krijg je e-mails binnen van maatschappijen met een info account erop (bijvoorbeeld: info@maatschappij.nl). Als je deze mails handmatig aan een relatie wilt koppelen kreeg je altijd de vraag of dit e-mailadres gekoppeld moest worden aan de relatie. Dit wil je uiteraard niet.

Daarom heb je vanaf nu de mogelijkheid om dit uit te sluiten via je koppelscherm. Je krijgt de eerste keer een scherm te zien waarin je deze vraag UIT kunt zetten. De eerstvolgende keer dat je weer een mail krijgt met deze afzender en je wilt deze handmatig koppelen krijg je deze vraag niet meer te zien.

mails niet meer tonen voor koppelen

Database aanpassingen:

database

De Assu® database wordt regelmatig aangepast. Daar waar er aanpassingen zijn zullen we dat onder dit kopje per Update vermelden:

 

demo aanvragen assurantiesoftware

Demo aanvragen?​

Laat via het contactformulier je gegevens achter en binnen 1 dag nemen wij contact met je op.

Take the first step ...