A.i. in opleiding

consultancy Jacco nw

A.i. automatisering & de visie op opleiden

Ons gezamenlijk doel; A.i. Automatisering de meest vooruitstrevende speler maken binnen ons vakgebied! Alles is in beweging en stilstand is achteruitgang. Wij streven ernaar om elk jaar maximaal 3 Upgrades uit te brengen. Deze upgrades stellen onze gebruikers in staat de bedrijfsvoering nog efficiënter in te richten. Door goed naar gebruikers te luisteren lukt het ons om onze software constant door te ontwikkelen. Ontwikkeling en innovatie zit in het DNA van A.i. automatisering.

Tevens werken wij actief samen. Alleen samen met andere kunnen we onze doelen bereiken. Waar overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven de handen ineenslaan, ontstaan innovatieve producten, businessmodellen en technologieën. Voor A.i. zijn dit waardevolle businesspartners.

actief samenwerken

Visie op opleiden:

A.i. automatisering kiest ervoor te werken met stagiairs en afstudeerders. Studenten zijn immers innovatief en creatief en hebben vaak een verfrissende kijk op bestaande gewoonten en patronen. Maar de student krijgt er ook iets voor terug: keer op keer ervaren we weer hoe belangrijk het is voor studenten om kennis te maken met de dagelijkse praktijk van een IT-bedrijf.

Veel IT-opleidingen leiden studenten op tot inhoudelijk sterke IT-ers, maar richten zich nog onvoldoende op het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn om op zijn minst te kunnen overleven, maar liefst zelfs te excelleren in het bedrijfsleven. Vaardigheden die betrekking hebben op communicatie, samenwerking & presentatie krijgen binnen A.i. automatisering extra aandacht. Daarmee wil A.i. automatisering zich onderscheiden t.a.v. andere stagebedrijven.

 

Wat levert deze investering op?:

Allereerst werkt het zeer verfrissend om een halfjaar lang jonge mensen in ons bedrijf te hebben rondlopen die nieuwsgierige en kritische vragen stellen en met ideeën komen die ons daadwerkelijk verder helpen. Daarnaast maakt het de werving van nieuwe medewerkers een stuk eenvoudiger. Na een half jaar samengewerkt te hebben, weten we tenslotte beter waartoe iemand in staat is dan na een aantal sollicitatiegesprekken.

 

Positief bedrijfsimago:

Een bedrijf dat stageplekken beschikbaar stelt, krijgt daardoor een gunstig image in de branche en de nodige goodwill van allerlei partijen, zoals plaatselijke overheid, klanten en publiek. Wat anders met veel kostbaarder middelen bereikt zou moeten worden. Een stagiair die een fijne leerzame tijd heeft gehad zal dat nooit vergeten en zeker via mond-tot-mondreclame positieve geluiden over de onderneming verspreiden. Al met al een goede naamsbekendheid dus voor A.i. automatisering.

 

Partners in de regio:

Bij voorkeur geven we onze voorkeur aan studenten die hun opleiding volgen bij onze volgende twee partners in de regio.

 

  • Avans Hogeschool Breda
  • Curio
demo aanvragen assurantiesoftware

Demo aanvragen?​

Laat via het contactformulier je gegevens achter en binnen 1 dag nemen wij contact met je op.

Take the first step ...