Keuringsrapport Workflow: Scope 10 (Elektra)

0,00

Wat doet deze workflow?

Bij deze workflow zal Assu® 11 maanden vóór de einddatum van een ingevoerd Scope 10 (Eektra) keuringsrapport op een opstalverzekering een aantal activiteiten starten.

 

 

 

 

Categorie

Beschrijving

Deze workflow is in samenwerking met Assurantiekantoor Keijzerwaard ontwikkeld.

 

Wat doet deze workflow?

Bij deze workflow zal Assu® 11 maanden vóór de einddatum van een ingevoerd Scope 10 (Eektra) keuringsrapport op een opstalverzekering een aantal activiteiten starten die we in het kopje hier onder uit zullen leggen.

 

Welke activiteiten kent deze workflow?

Deze workflow voert een aantal acties uit:

  1. Er wordt een e-mail gestuurd naar de relatie ivm aflopen keuringsrapport.
  2. Na het verzenden van de e-mail zal er een taak worden aangemaakt ivm de opvolging van de Scope 10 keuring, 7 maanden voor het einde van dit rapport (deze taak zal na 1x bellen afgewikkeld moeten worden om de volgende stap naar voren te krijgen).
  3. Er volgt een meerkeuze vraag met de volgende opties:A) Klant weet er vanaf/is er mee bezig
    B) Klant heeft aangegeven dit niet te doen/overbodig te vinden
    C) Klant niet bereikt

 

 

Wat gebeurt er als je kiest voor één van deze opties?
Zodra je één van deze keuze selecteert gaan per keuze de volgende stappen uitgevoerd worden;

Optie A: Klant weet er vanaf/is er mee bezig
A1. Er zal (automatisch) een notitie worden aangemaakt waarin tekst komt te staan dat er telefonisch contact is geweest met de relatie en ze er mee bezig zijn.

A2. Er volgt een taak waarbij 2 maanden voor de einddatum van het rapport nogmaals gecontroleerd kan worden wat de status is en of het inmiddels is geregeld (deze taak moet afgewikkeld worden om verder te gaan met de volgende activiteit).

A3. Er volgt een Gebruiker Ja/Nee vraag waarbij een vraag wordt gesteld of het inmiddels is geregeld.

Bij het antwoord Ja zal er een taak worden aangemaakt om achter het opstal object de nieuwe keuringsdata toe te voegen in Assu®. Daarna zal er een notitie worden aangemaakt waarin wordt aangegeven dat het is geregeld en vervolgens zal de workflow worden beëindigd.

Bij het antwoord Nee zal er een e-mail worden verstuurd ter herinnering. Daarna zal er een notitie worden aangemaakt en ter controle volgt er een taak en deze wacht op de status afgewikkeld. Zodra deze taak is afgewikkeld zal het vanaf deel A3 nog één keer worden herhaald voor de workflow zal worden beëindigd.


Optie B: Klant heeft aangegeven dit niet te doen/overbodig te vinden
B1. Er zal (automatisch) een e-mail worden verstuurd naar de relatie i.v.m. een negatieve reactie.

B2. Er zal daarna een notitie worden aangemaakt om in Assu® kenbaar te maken dat de klant het overbodig vind.

B3: Er zal daarna een taak worden aangemaakt om een repeterende taak aan te maken voor de toekomst (dit is een handmatige taak, als er namelijk geen keuringsrapport meer aanwezig is of niet voldoet aan de voorwaarden van de workflow dan zal er nooit een workflow starten).

B4: De workflow zal worden beëindigd.

Optie C: Klant niet bereikt
C1. Er zal (automatisch) een e-mail worden verstuurd naar de relatie i.v.m. niet kunnen bereiken van de relatie i.v.m. aflopen Scope 10 keuring.

C2. Er zal daarna een notitie worden aangemaakt waarin kenbaar wordt gemaakt in Assu® dat de relatie niet bereikbaar was en er een e-mail is verstuurd.

C3. Er volgt een taak waarbij 2 maanden voor de einddatum van het rapport nogmaals een controle moment is met de relatie. Deze taak zal afgewikkeld moeten worden om verder te gaan met de volgende stap.

C4. Er zal daarna een Gebruiker Ja/Nee vraag worden gesteld met de vraag of men de Scope 10 keuring inmiddels heeft geregeld.

Bij het antwoord Ja zal er een taak worden aangemaakt om achter het opstal object de nieuwe keuringsdata toe te voegen in Assu®. Daarna zal er een notitie worden aangemaakt waarin wordt aangegeven dat het is geregeld er vervolgens zal de workflow worden beëindigd.

Bij het antwoord Nee zal er een e-mail worden verstuurd ter herinnering. Daarna zal er een notitie worden aangemaakt en ter controle volgt er een taak en deze wacht op de status afgewikkeld. Zodra deze taak is afgewikkeld zal het vanaf deel B3 nog één keer worden herhaald voor de workflow zal worden beëindigd.

 

 

De workflow importeren in Assu®

Na het bestellen van deze workflow ontvang je een e-mail met een .zip bestand erin. Pak dit bestand ergens uit op uw pc en volg daarna deze instructies.

Na het importeren is de workflow beschikbaar om te gebruiken. Uiteraard kan iedere workflow ook helemaal naar wens van je eigen processen verder uitgebreid worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een categorisering op basis van je klantgroepen.

WF scope 10

 

Gerelateerde producten

workflows
Keuringsrapport Workflow: Scope 12 (Zonnepanelen)

Nieuw

rapportages
Eenmalig SEPA machtigingsformulier
demo aanvragen assurantiesoftware

Demo aanvragen?​

Laat via het contactformulier je gegevens achter en binnen 1 dag nemen wij contact met je op.

Take the first step ...